Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

 2931633

Realizacja projektów naukowych przez naukowców, doktorantów i studentów finansowanych w ramach Funduszu Nauki utworzonego w ramach realizacji projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (RID) jest regulowana Zarządzeniem nr 82/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków w ramach Funduszu Nauki OS2 RID w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Link do Zarządzenia: 

https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3949-nr-82-xv-r-2019-zasady-wydatkowania-srodkow-w-ramach-funduszu-nauki-os2-rid

Informacje o możliwości aplikownania o środki finansowe w ramach Obszaru Strategicznego nr 2 projektu RID znajdują się pod linkiem: 

http://www.rid.umed.wroc.pl/index.php/rid-projekty