Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

W ramach realizacji projektu Regionalna Inicjatywa Działania, Obszar Strategiczny nr 1 planujemy rozpocząć współpracę z prof. Tomaszem Zal z Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, (Houston, TX, USA).

W dniu 11.10.2019 roku w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych - Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Zaawansowanych Terapii Komórkowych odbyło się spotkanie z p. prof. Tomaszem Zal i M. Anna Zal z Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, (Houston, TX, USA). MD Anderson Cancer Center jest wiodącym ośrodkiem leczenia raka prowadzącym badania nad chorobami nowotworowymi i nowymi możliwościami terapeutycznymi.

W MD Anderson Cancer Center pracuje pan prof. James P. Allison, laureat nagrody Nobla w 2018r, który prowadził badania białka CTLA-4 na limfocytach T i opracował przeciwciało anty-CTLA-4, blokujące to białko. Zostało to wykorzystane do syntezy leku (o nazwie międzynarodowej ipilimumab) do leczenia chorych na zaawansowanego, przerzutowego czerniaka i innych nowotworów. Nasi Goście –Tomasz i Anna Zal przez wiele lat pracowali w Departamencie Immunologii kierowanym przez Prof. Allisona.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy w zakresie badań nad nowymi związkami mogącymi mieć zastosowanie w terapii chorób nowotworowych. W naszym Centrum prowadzone będą badania na liniach komórkowych, a dalsze etapy badań mogłyby być realizowane w laboratorium prof. Tomasza Zala.

Goście zwiedzili nasze Centrum, będąc pod wrażeniem naszego Laboratorium oraz planów dalszego rozwoju zaawansowanych terapii komórkowych.

Więcej informacji na stronie: 

http://www.atmp.umed.wroc.pl/index.php/46-md-anderson-cancer-center