Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

1. Umowa o dofinansowanie między Ministerstwem Edukacji i Nauki (wcześniej: Nauki i Szkolnictwa Wyższego) a Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (nr umowy: 016/RID/2018/19) wraz z aneksami.

Aneks nr 4 do umowy RID spowodował zmianę wysokości środków przyznanych na realizację projektu RID z uwagi na zakończenie działań w ramach OS3 RID. Aktualna kwota przyznanych środków przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wynosi: 9 354 023,74 zł

2. Uchwała Nr 1986 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pt. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” finansowanego w ramach środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

https://www.zarz.umed.wroc.pl/us/101-2019/3812-nr-1986-zgoda-na-realizacje-projektu-w-ramach-programu-regionalna-inicjatywa-doskonalosci

3. Zarządzenie nr 82/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków w ramach Funduszu Nauki OS2 RID w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3949-nr-82-xv-r-2019-zasady-wydatkowania-srodkow-w-ramach-funduszu-nauki-os2-rid

4. Zarządzenie nr 143/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pt. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” jako programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/4048-nr-146-xv-r-2019-powolanie-zespolu-do-realizacji-projektu-rid

5. Zarządzenie nr 211/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” realizowanego w ramach Działania pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” jako programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://zarz.umw.edu.pl/zr/106-2020/4527-nr-211-xvi-r-2020-zmiana-regulaminu-swiadczen-dla-studentow

6. Uchwała Nr 2257 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pt. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” finansowanego w ramach środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

https://zarz.umw.edu.pl/us/113-2021/4727-nr-2257-zmiana-uchwaly-projekt-umw-jako-regionalny-osrodek-doskonalosci