Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M.P. z 2018 r. poz. 120), zwanego dalej „programem”, został ogłaszony 21 marca 2018 roku konkurs na finansowanie projektów.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.

Program obejmuje finansowanie przez okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uczelnia może otrzymać środki finansowe na realizację projektu w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie.

Środki finansowe są przekazywane uczelni na podstawie umowy zawartej między Ministrem a uczelnią określającej warunki jej realizacji i finansowania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych. 

W ramach realizacji projektu nie można finansować inwestycji budowlanych, prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.

Uczelnia, która otrzymała wsparcie zobowiązana jest do zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu na materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 25 października 2018 r. listę uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID). Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/lista-uczelni-ktore-uzyskaly-finansowanie-w-ramach-programu-regionalna-inicjatywa-doskonalosci