Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

Projekt pt. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu”  w ramach środków finansowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w Działaniu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” zakłada finansowanie działań związanych z rozwojem badań naukowych i prac rozwojowych w celu intensywnego rozwoju dziedziny nauk medycznych w województwie dolnośląskim poprzez wsparcie następujących trzech obszarów strategicznych:

1) OBSZAR STRATEGICZNY nr 1 – Utworzenie i funkcjonowanie Centrum BadawczoWdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych;

2) OBSZAR STRATEGICZNY nr 2 – Aktywizacja środowiska naukowego tworzącego zasoby ludzkie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do wzmożonej działalności naukowej i publikacyjnej;

3) OBSZAR STRATEGICZNY nr 3 – Utworzenie Struktur Uniwersyteckiego Centrum Badań Klinicznych fazy I i II dla realizacji badań naukowych w obszarze klinicznym – realizacja zadań do 31.03.2021 r.

Przygotowano na podstawie: aneks nr 4 do umowy RID