Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

Opis prac planowanych do przeprowadzenia zadań w OBSZARZE STRATEGICZNYM nr 2 – Aktywizacja środowiska naukowego tworzącego zasoby ludzkie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do wzmożonej działalności naukowej i publikacyjnej, został zaprezentowany poniżej:

W ramach Obszaru Strategicznego nr 2 nadrzędnym celem jest aktywizacja środowiska naukowego tworzącego zasoby ludzkie UMW, do wzmożonej działalności naukowej i publikacyjnej. OS2 RID jest działaniem celowym utworzonym na potrzeby realizacji zadań strategicznych Uczelni oraz promocji i rozwoju nauki w Uczelni. Działania prowadzone w ramach Funduszu Nauki OS2 RID mają na celu podnoszenie potencjału badań naukowych Uczelni poprzez:

- realizację projektów krajowych i międzynarodowych,

- publikowanie w czasopismach ze znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor,

- wspieranie ze środków RID prowadzenia badań przez wybitnych pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,

- zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników Uczelni w celu nawiązania współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Fundusz Nauki – nazwa środków w dyspozycji Prorektora ds. Nauki

Przygotowano na podstawie: aneks nr 4 do umowy RID