Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

W Obszarze Strategicznym nr 3 RID zaplanowano utworzenie Struktur Uniwersyteckiego Centrum Badań Klinicznych fazy I i II dla realizacji badań naukowych w obszarze klinicznym – realizacja zadań do 31.03.2021 r.

W Obszarze Strategicznym nr 3 związanym z utworzeniem Uniwersyteckiego Centrum Badań Klinicznych fazy I i II Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powstała modelowa i dedykowana prowadzeniu badań klinicznych w Uczelni jednostka organizacyjna, w której zatrudniono profesjonalną kadrę specjalistów ds. badań klinicznych, zakupiono i wdrożono oprogramowanie do zarządzania badaniami klinicznymi oraz zarejestrowano UMW w bazie EudraVigilance: Europejskiej Agencji Leków (EMA). W związku z uzyskaniem przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu finansowania z Agencji Badań Medycznych na realizację projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych”, z dniem 31.03.2021 zakończono realizację zadań w Obszarze Strategicznym nr 3 RID

Przygotowano na podstawie: aneks nr 4 do umowy RID